Všeobecné ustanovenia

(1) Slovenská lekárska spoločnosť je dobrovoľná, mimovládna, politicky nezávislá nezisková asociácia odborných spoločností a spolkov pôsobiacich v oblasti medicíny, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicínskych odborov a zdravotníctva.

(2) Asociácia ma názov Slovenská lekárska spoločnosť a okrem celého názvu používa skratky.

SLS alebo SkMA (Slovak Medical Association). Má vlastné logo, zvlášť pre slovenskú a anglickú skratku názvu. Logo a názov Slovenskej lekárskej spoločnosti je chránené ochranou známkou číslo 201518 v slovenskej verzii a ochranou známkou číslo 201519 v anglickej verzii (Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR bolo vydané dňa 16. 1. 2003 podľa § 12, ods.1 zákona NR SR č. 55/1997 Z.z.).

Generálny sponzor