Na jar 2021 pripravujeme 3. kongres našej spoločnosti.

Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre orgánové transplantácie - 3. aktualizácia

Generálny sponzor