Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB a Slovenská transplantologická spoločnosť organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti Vás pozývajú na odborný seminár

Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre orgánové transplantácie - 4. aktualizácia

Generálny sponzor