Transplantačné centrum UN Martin

Primár: prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Transplantačné centrum UNM a 1. interná klinika

Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin

036 59 Martin
tel: 043/4203184
email: tc@unm.sk

Generálny sponzor