Prezident

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA

Viceprezident

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

Vedecký sekretár

doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Členovia

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, MPH

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

MUDr. Daniel Kuba, PhD.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

MUDr. Eva Lacková, PhD.

 

Členovia dozornej rady

MUDr. Marcel Čellár, PhD.  - predseda DR

MUDr. Igor Gaľa, PhD.

MUDr. Marek Gojdič

Generálny sponzor