Prezident

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC 

 

Viceprezident

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

 

Vedecký sekretár

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. 

 

Členovia

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC

prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

MUDr. Daniel Kuba, PhD.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

MUDr. Eva Lacková, PhD.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

 

Členovia dozornej rady

MUDr. Marcel Čellár

MUDr. Igor Gaľa, PhD.

MUDr. Marek Gojdič

Oficiálne stanovisko STS k vakcinácii transplatovaných pacientov

 

Generálny sponzor