Prezident

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. 

 

Viceprezident

 

Vedecký sekretár

 

Členovia

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, MPH

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

MUDr. Daniel Kuba, PhD.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

MUDr. Eva Lacková, PhD.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

 

Členovia dozornej rady

MUDr. Marcel Čellár

MUDr. Igor Gaľa, PhD.

MUDr. Marek Gojdič

Generálny sponzor