Na tomto mieste bude zóna pre komunikáciu laickej verejnosti (napr. pacientov) s profesionálmi z rôznych oblastí transplantačnej medicíny (v žiadnom prípade nebude nahrádzať medicínske konzultácie v domovskom transplantačnom centre).

Generálny sponzor