Kongres Slovenskej transplatnologickej spoločnosti

 

 

 

Aktuality

IV. Kongres Společnosti pro orgánové transplantace

3. edukační sympozium České transplantační společnosti

Špindlerov Mlýn 24.–27.4.2024

 

https://www.kongressot.cz

Kostol Nanebovzatia panny Márie v Banskej Bystrici, 10.12.2023 o 16:30

Postavenie Slovenskej republiky v rámci krajín EÚ

Katedrála sv. Martina v Bratislave, 03.12.2023 o 17hod. 

Pozvánka na I. Sympozium renovaskulární a transplantační patologie.

Slovenská transplantologická spoločnosť

Je dobrovoľnou odbornou a vedeckou spoločnosťou a je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. STS sa podieľa na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami. Poslaním Slovenskej transplantologickej spoločnosti je prenášať do vedomia širokých lekárskych vrstiev najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú vedecké kongresy, konferencie, sympóziá a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.

Viac o nás

Transplantológia

Na Slovensku ako prvý transplantoval obličku profesor Vladimír Zvara so spolupracovníkmi na urologickej klinike v Bratislave v roku 1972. V roku 1988 začalo fungovať transplantačné centrum v Košiciach, v roku 1991 transplantačné centrum v Banskej Bystrici a v roku 2003 transplantačné centrum v Martine.

Transplantácia obličky je v súčasnosti rutinnou metódou a integrálnou súčasťou dialyzačno-transplantačného programu v liečbe chronickej obličkovej choroby. Transplantácia obličky poskytuje pacientom so zlyhaním obličiek predovšetkým výrazne vyššiu kvalitu života v porovnaní s dialýzou. Až 75 % pacientov po transplantácii obličky je schopných zaradiť sa po operácii do pracovného procesu a približne jedna z 50 žien s transplantovanou obličkou vo fertilnom veku otehotnie.

Viac

Kampane

Je dobrovoľnou odbornou a vedeckou spoločnosťou a je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. STS sa podieľa na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami.

Generálny sponzor