Transplantácia srdca u dospelých pacientov   

K  31. decembru 2014 bolo v NÚSCH, a. s. od otvorenia programu v roku 1998 realizovaných 215 transplantácií srdca (HTx). Celkovo bolo v starostlivosti  276 pacientov. Z nich k  31. decembru 2014 žije 194.  K tomuto dátumu bolo na čakacej listine 35 pacientov. Počas roka 2014 bolo ohlásených 28 potenciálnych darcov (v roku 2013 ich bolo 26).  V rámci transplantačného programu resp. dnes už programu náhrady srdca hospitalizujeme pacientov so závažnými formami srdcového zlyhávania. Na Oddelení pre zlyhávanie a transplantáciu srdca  sú jednak liečení,   jednak prejdú procesom diagnostickej reevaluácie. Náhrada srdca je indikovaná asi 20% pacientov s pokročilým srdcovýcm zlyhávaním,  ktorí sú odosielaný do NUSCH ako potenciálni kandidáti transplantácie.  Väčšej časti pacientov  sú navrhnuté iné liečebné postupy ( konvenčná chirurgia,  rôzne druhy intervencií, elektroimpulzoterapia, komplexná individualizovaná konzervatívna liečba).

 

Indikácie HTx

 • Významná limitácia bežných denných aktivít s ťažkou a inak neriešiteľnou poruchou funkcie ľavej komory s maximálnou spotrebou kyslíka pri záťaži ≤ 12 ml/kg/min.
 • Refraktérna angina pectoris značne obmedzujúca bežné činnosti  neprístupná revaskularizácii.
 • Rekurentné symptomatické komorové arytmie, refraktérne na všetky akceptovateľné terapeutické postupy.

 

Kontraindikácie  HTx

 • Vek nad 60 rokov (pri celkovo dobrom stave bez komorbidít nad 65 rokov)
 • Závažné nekardiálne ochorenia, ktoré limitujú prežívanie chorého
 • Závislosť od drog a alkoholu
 • Nedostatočná záruka spolupráce a zlé sociálne zázemie chorého
 • Fixovaná pľúcna hypertenzia (PVR > 4 W.j. alebo TPG > 15mmHg)
 • Aktívna infekcia (aktuálna)
 • Diabetes mellitus s pokročilými orgánovými komplikáciami
 • Aktívna vredová choroba gastroduodena
 • Závažné cievne ochorenie CNS alebo periférnych tepien
 • Ireverzibilná renálna insuficiencia
 • Ireverzibilná hepatálna insuficiencia
 • Ireverzibilné ochorenie pľúc
 • Akútna pľúcna embolizácia (do 6 týždňov od príhody)
 • Ťažká obezita, BMI > 33
 • Osteoporóza s patologickými fraktúrami

Generálny sponzor