II. Interná klinika SZU - transplantácie obličiek a transplantácie pečene

Vedúci Transplantačného centra: MUDr. Eva Lacková, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica  F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
97517 Banská Bystrica
Tel./Fax: 048/4412651
email: elackova@nspbb.sk

Generálny sponzor