V súčasnosti fungujú v rámci STS nasledovné pracovné skupiny:

Pracovná skupina pre transplantácie od živých darcov a výmenné obličkové programy

Predsedníčka: MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.

 

Pracovná skupina pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy a vedecké štúdie v transplantačnej medicíne

Predsedníčka: doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

 

Pracovná skupina pre imunologickú diagnostiku v transplantológii

Predseda: MUDr. Daniel Kuba, PhD.

 

Pracovná skupina "Transplantácia pečene"

Predseda: MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

 

Pracovná skupina "Transplantácia pankreasu"

Predseda: MUDr. Martina Konkoľová

 

Pracovná skupina "Transplantácia srdca"

Predseda: Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD., FESC

 

Pracovná skupina "Transplantácia pľúc"

Predseda: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

 

Generálny sponzor