Naše aktivity môžete finančne podporiť na tomto účte:

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

Variabilný symbol: 20-3002/080

Ďakujeme.

Generálny sponzor