Transplantačné oddelenie UNLP - transplantácie obličiek

Primár: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, CETC

Zástupkyňa primára: MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.

Korešpondenčná adresa:

Transplantačné oddelenie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Trieda SNP 1
040 66 Košice
tel: 055/6403766
fax: 055/6402441

koordinátor NON-STOP: 0903627011
email: transplantodd.snp@unlp.sk

Generálny sponzor