IV. Kongres Společnosti pro orgánové transplantace

3. edukační sympozium České transplantační společnosti

Špindlerov Mlýn 24.–27.4.2024

 

https://www.kongressot.cz

Generálny sponzor