Výbor tx spoločnosti

Prezident

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC.

Viceprezident

doc.MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA

Vedecký sekretár

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Členovia

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. 

MUDr. Martin Chrastina, PhD. 

prof. MUDr. Ján Koller, CSc. 

MUDr. Daniel Kuba, PhD.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

MUDr. Eva Lacková, PhD.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

 

Členovia dozornej rady

MUDr. Marcel Čellár

MUDr. Igor Gaľa, PhD.

MUDr. Marek Gojdič