Výbor tx spoločnosti

Prezident

MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA

Viceprezident

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Vedecký sekretár

MUDr. Daniel Kuba, PhD.

Členovia

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC.

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. 

prof. MUDr. Ján Koller, CSc. 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

MUDr. Eva Lacková, PhD.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC.

Členovia dozornej rady

MUDr. Táňa Baltesová, PhD.

MUDr. Marcel Čellár

MUDr. Martin Chrastina, PhD.