------ SEDEM ŽIVOTOV -----

Vyhlásenie členov Slovenskej transplantologickej spoločnosti 

My, členovia Slovenskej transplantologickej spoločnosti sa ostro a kategoricky ohradzujeme voči konšpiračným teóriam, ktoré sa v posledné dni šíria prostredníctvom niektorých internetových stránok a sú zdieľané na sociálnych sieťach. 
Uvedené stránky šíria nepravdivé informácie o odberoch ľudských orgánov zaživa, ako aj o zaobchádzaní s nimi. V Slovenskej republike upravuje odber ľudských orgánov na transplantačné účely zákon a niekoľko nižších právnych noriem, ktoré striktne stanovujú pravidlá odoberania ľudských orgánov na transplantačné účely. Ako zástupcovia Slovenskej transplantologickej spoločnosti a lekári, vyhlasujeme, že v Slovenskej republike sa odber orgánov na transplantačné účely uskutočňuje výlúčne po smrti človeka a po informovaní pozostalých.  Dorazne upozorňujeme, že šírenie uvedených nezmyslov može vzbudiť absolútne neodôvodnené znepokojenie a to paradoxne v súvislosti s vysoko humánnym činom, ktorý zachraňuje životy tých, ktorí sú v bezprostrednom ohrození života.  

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie, MUDr. Ľuboslav Beňa PhD., CETC, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti,  MUDr. Martin Chrastina, PhD., hlavný transplantačný koordinátor


Slovenská transplantologická spoločnosť

je dobrovoľnou odbornou a vedeckou spoločnosťou a je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. STS sa podieľa na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami. Poslaním Slovenskej transplantologickej spoločnosti je prenášať do vedomia širokých lekárskych vrstiev najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú vedecké kongresy, konferencie, sympóziá a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.

viac o spoločnosti