Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB a Slovenská transplantologická spoločnosť organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti Vás pozývajú na odborný seminár

50 rokov transplantácií obličiek v Bratislave

 

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

Generálny sponzor