Transplantačná štatistika

Mŕtvi darcovia na Slovensku (2000-2015)

Počet darcov v jednotlivých regiónoch 

Odbery a multiorgánové odbery SR

Transplantácie obličiek od mŕtvych darcov v SR

Transplantácie obličiek od živých darcov v SR

Transplantácie srdca

Transplantácie pečene v SR

Počty aktuálnych pacientov na čakacej listine pre transplantáciu obličky

Počet novozaradených pacientov na čakaciu listinu pre obličky