Zápisnice z rokovania výboru

na obsahu sa  pracuje...